sty102022

Apelujemy o pomoc finansową na leczenie i rehabilitację dla 5-letniej Wiktorii

Fundacja Dla Osób Pokrzywdzonych Losowo apeluje do Państwa o pomoc finansową na leczenie i rehabilitację dla 7-letniej Wiktorii, u której wykryto torbiele pajęczynówkowate powodujące masywne wodogłowie, z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym 4-kończynowym. Wiktoria nie mówi, nie siedzi samodzielnie, ma problemy ze wzrokiem i silną anemię.

Wiktoria ma silną wolę życia i wielką pogodę ducha. Jest radością dla matki, która jest jej jedyną opiekunką. Jako organizacja pożytku publicznego, ustanowioną w celu niesienia pomocy potrzebującym dzieciom i młodzieży w leczeniu, rehabilitacji, edukacji i trudnej sytuacji rodzinnej, pragniemy pomóc Wiktorii, dlatego zwracamy się do Państwa z prośbą o pomoc!

Wiktoria wymaga szeroko pojętej rehabilitacji fizycznej, logopedycznej i psychologicznej, hydro i hipo-terapi. Koszty leczenia, rehabilitacji, zakupu niezbędnego sprzętu rehabilitacyjnego, przedmiotów edukacyjnych stymulujących rozwój, środków higienicznych, przekraczają możliwości finansowe matki oraz nasze. Dlatego prosimy Państwa o pomoc finansową dla Wiktorii! Każda złotówkę można przełożyć na wartość życia Wiktorii!

Wpłat można dokonywać na nr konta:
Bank Spółdzielczy Czechowice-Dziedzice
91 8453 0002 0013 3203 2000 0010

Wierzymy, że dzięki takim ludziom, jak Państwo, Wiktoria będzie mogła normalnie żyć! Każdy z nas dysponuje potężną mocą: wrażliwością społeczną. Czy może być większa nagroda, niż świadomość, że daliście Państwo realną szansę na normalne życie, komuś, kto je dopiero zaczyna?

Dziękujemy serdecznie za każdą okazaną pomoc!