sty102024

Prosimy o przekazanie 1,5% swojego podatku na KRS 0000324482 dla Wiktorii

Fundacja Dla Osób Pokrzywdzonych Losowo apeluje do Państwa o pomoc finansową na leczenie i rehabilitację dla 9-letniej Wiktorii, u której wykryto torbiele pajęczynówkowate powodujące masywne wodogłowie, z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym 4-kończynowym. Wiktoria nie mówi, nie siedzi samodzielnie, ma problemy ze wzrokiem i silną anemię.
Wiktoria ma silną wolę życia i wielką pogodę ducha. Jest radością dla matki, która jest jej jedyną opiekunką. Jako organizacja pożytku publicznego, ustanowioną w celu niesienia pomocy potrzebującym dzieciom i młodzieży w leczeniu, rehabilitacji, edukacji i trudnej sytuacji rodzinnej, pragniemy pomóc Wiktorii, dlatego zwracamy się do Państwa z prośbą o pomoc!
Wiktoria wymaga szeroko pojętej rehabilitacji fizycznej, logopedycznej i psychologicznej, hydro i hipo-terapi. Koszty leczenia, rehabilitacji, zakupu niezbędnego sprzętu rehabilitacyjnego, przedmiotów edukacyjnych stymulujących rozwój, środków higienicznych, przekraczają możliwości finansowe. Prosimy Państwa o pomoc.
Prosimy o przekazanie 1,5% swojego podatku na KRS 0000324482 Cel: dla Wiktori
Dziękujemy serdecznie za każdą okazaną pomoc!