lip272019

Apelujemy o pomoc w zakupie przydomowej windy.

Fundacja dla Osób Pokrzywdzonych Losowo w imieniu rodziców zwraca się z gorącą prośbą o pomoc!

Szanowni Państwo. Zwracamy się do Was z prośbą o pomoc w zakupie windy dla naszego syna Wojciecha, który od urodzenia cierpi na dziecięce porażenie mózgowe, przez co jest przykuty do wózka inwalidzkiego.

Na dzień dzisiejszy Wojtek ma 26 lat, jest ciężkim i dorosłym mężczyzną, a My stajemy się coraz starsi i coraz trudniej jest nam Go znosić i wynosić na pierwsze piętro. Dlatego też staramy się o zakup windy.

Po złożeniu wniosku do PFRON otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości 35 tysięcy złotych, jednakże kwota ta jest nieadekwatna do ceny potrzebnego nam urządzenia. Całkowity koszt windy wynosi 74 736 zł brutto. Cena ta wynika z faktu, iż winda musi sięgnąć 4,5 m od poziomu, to jest do pierwszego piętra, przepisy UDT wymagają iż windy powyżej 3 m wysokości muszą być zabudowane szybem. Dlatego koszt urządzenia jest tak wysoki.

Jednakże z wielką determinacją musimy walczyć o to by nasz syn mógł opuścić mieszkanie i w sposób swobodny integrować się ze społeczeństwem i uczestniczyć w życiu publicznym i kulturalnym. My jako rodzice staramy się zrobić wszystko aby Wojtkowi w tym pomóc.

Dlatego też zwracamy się do Szanownego Państwa o pomoc finansową w realizacji naszego projektu i umożliwieniu Wojtkowi swobodnego opuszczania mieszkania jak i powrotu do niego. Niestety nasze zdrowie powoli nam nie pozwala na noszenie Go po schodach tam i z powrotem.

Dziękujemy za wszelką okazaną pomoc!