Bezpłatne porady prawne

Cel Porad Prawnych.

  • Wsparcie wielu osób w rozwikłaniu problemów natury prawnej. Szacuje się, że udzielona pomoc dla 200 osób będzie skutkowała realną poprawą w ich sytuacji rodzinnej, administracyjno-prawnej. Dzięki wsparciu Fundacji będzie możliwe wyeliminowanie barier, na które często napotykają się osoby (np. brak ubezpieczenia w trakcie wypadku, problemy z ustanowieniem opieki nad dziećmi), a z którymi nie umieją sobie samodzielnie poradzić. Wsparcie osób w tym zakresie to też wsparcie całej rodziny i pomoc udzielona jej w wyjściu z problemowej sytuacji.
  • W ramach tego działania Fundacja świadczy usługi prawne mające na celu pomoc osobom w rozwikłaniu spraw, z którymi się borykają: w zakresie prawa rodzinnego (np. ustanowienie opieki, uzyskanie błękitnej karty) w zakresie prawa administracyjnego (np. uzyskanie zabezpieczenia świadczeń, ubezpieczenia zdrowotnego itp.).
  • Rolą Fundacji w tym zakresie jest również uświadamianie osobom o możliwości reagowania na sytuację, w której się znaleźli.

Formy Pomocy.

Osoba zgłaszająca się do Fundacji ma możliwość porozmawiania z pracownikiem Fundacji, który poprzez rozmowę zdefiniuje problem osoby i podejmie kroki związane z jego rozwiązaniem. Należy zaznaczyć, że Fundacja dysponuje osobami, które posiadają długoletnie doświadczenie w zakresie udzielania pomocy osobom pokrzywdzonym. Pracownik może udzielić pomocy samodzielnie – np. poprzez wskazanie sposobu rozwiązania sprawy (np. jak uzyskać ubezpieczenie zdrowotne, tak, aby móc korzystać nieodpłatnie z pomocy lekarskiej), może również skierować do instytucji, która udziela wsparcia niezbędnego dla danej osoby – np. do Centrum Interwencji Kryzysowej, Policji (w sytuacji, gdy wymagany jest w sprawie udział policjanta dzielnicowego) itp.

W przypadku zdefiniowania potrzeby porady prawnej pracownik Fundacji przekaże sprawę na ręce prawnika (pracownik Fundacji umówi osobę na spotkanie z prawnikiem).

Zakładany jest również dyżur prawnika w siedzibie Fundacji i umawianie się przez niego z osobami, które zostały zakwalifikowane do porady prawnej. Możliwe jest również udzielania porad telefonicznie, jeśli ta forma pozwala na sprawne udzielenie pomocy osobie jej szukającej.

Usługi prawne będą, co do zasady świadczone w siedzibie Fundacji. Dopuszcza się jednak dojazd prawnika do miejsca zamieszkania osoby poszkodowanej, z uwagi na brak mobilności osoby wymagającej wsparcia (np. osoba po wypadku, osoba starsza, osoba niepełnosprawna).

Uwagi.

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności Gospodarczej oraz prawa celnego i dewizowego.

Porady prawne są finansowane z środków przeznaczone na realizacje celów statutowych a w szczególności paragraf 11p2 oraz paragraf 13p7 Statutu Fundacji.