wrz12015

Nowy rok szkolny! Jaki będzie? Wiele zależy od Ciebie!

Zwracamy się do Państwa o pomoc i wsparcie dla dzieci pokrzywdzonych przez los, chorych, niepełnosprawnych, upośledzonych, pochodzących z rodzin ubogich, patologicznych i rozbitych, przebywających w ośrodkach opiekuńczo-wychowawczych, edukacyjnych i leczniczych.

Wszyscy wiemy ile kosztuje zakup podręczników, zeszytów i niezbędnych przyborów szkolnych, pomocy naukowych, a także ciepłego posiłku, odzieży. Wspólnie możemy sprawić, aby wszystkie dzieci będą mogły się kształcić i rozwijać swoje umiejętności, dając im przez to perspektywy na  przyszłość. Dlatego każda darowizna finansowa i materialna jest szczególne ważna. Wierzymy, że dzięki Państwa wyrozumiałości i otwartości na potrzeby innych, również ten rok szkolny będzie szczęśliwy i owocny dla wszystkich dzieci.

Pomocy potrzebuje coraz większa liczba najmłodszych: nasi sąsiedzi, osoby i dzieci, które codziennie spotykamy na ulicy, w sklepie, w autobusie. Dla nich zbliżający się nowy rok szkolny oznacza wydatki, którym nie są w stanie sprostać. Dzieci są naszą nadzieją na przyszłość, na lepsze jutro. Kto jeśli nie my,dorośli, może im pomóc?

szkola2