Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2015

popz_2015_logo

Celem Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 jest dotarcie z pomocą żywnościową do grup osób najbardziej potrzebujących w całej Polsce. Od połowy maja 2015 roku rozpocznie się realizacja Podprogramu 2015, w ramach którego osoby najbardziej potrzebujące w całej Polsce będą mogły skorzystać ze wsparcia w postaci żywności, jak również możliwości uczestniczenia w różnych działaniach wspierających, edukacyjnych i włączających. Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. Do końca lutego 2016 roku osoby które otrzymają skierowanie z lokalnego Ośrodka Pomocy Społecznej, będą mogły skorzystać ze wsparcia w postaci żywności, która cyklicznie będzie dystrybuowana w formie paczek żywnościowych.

W podanym okresie, każda z osób otrzymujących paczki żywnościowe, otrzyma w nich produkty następującego typu: makaron świderki, ryż biały, kaszę jęczmienną, płatki kukurydziane, mleko UHT, ser żółty , groszek z marchewką, koncentrat pomidorowy, dżem truskawkowy, mielonkę wieprzową , klopsiki w sosie własnym, cukier biały, olej rzepakowy.
Prócz wsparcia żywnościowego, OPL będą realizować cykliczne działania towarzyszące w zakresie włączenia osób doświadczających deprywacji materialnej w funkcjonowanie społeczności lokalnych, pomoc towarzysząca niezbędna dla zaspakajania podstawowych potrzeb życiowych odbiorców pomocy i inne. Osoby korzystające ze wsparcia Programu w naszym województwie będą mogły również wziąć udział w ciekawych warsztatach edukacyjnych dotyczących, wzbogacania umiejętności wykorzystania towarów pochodzących z POPŻ, wzmacniania samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego, racjonalnej diety itd. O szczegółach OPL na tablicach informacyjnych będą przekazywać wiadomości dla zainteresowanych na bieżąco. Wsparcie działaniami towarzyszącymi, pozwoli na zwiększenie efektywności pomocy żywnościowej, która realizowana jest w ramach Programu.

Pomoc żywnościowa, w postaci paczki żywnościowej może być przekazywana do osób spełniających kryteria kwalifikowalności do statusu osoby najbardziej potrzebującej, tj.: osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, spełniających kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej (813 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 684 zł dla osoby w rodzinie), na podstawie skierowania wystawionego przez właściwy terytorialnie Ośrodek Pomocy Społecznej, lub w przypadku osoby bezdomnej – oświadczenia podpisanego w organizacji.
Podprogram 2015 jest kontynuacją Podprogramu 2014, w ramach którego 32 OPL w 33 miejscowościach objęły wsparciem żywnościowym 24558 osób przekazując 40458 paczek z żywnością. Obok dystrybucji paczek, prowadzone były również liczne działania towarzyszące.

Do skorzystania ze wsparcia w postaci żywności i realizowanych działań towarzyszących uprawnione są osoby, które spełniają określone przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej kryteria kwalifikowalności do statusu osoby najbardziej potrzebującej, tj.: osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej (813 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 684 zł dla osoby w rodzinie), na podstawie skierowania wystawionego przez właściwy terytorialnie Ośrodek Pomocy Społecznej, lub w przypadku osoby bezdomnej – oświadczenia podpisanego w organizacji.

Artykuły spożywcze przekazywane będą w formie paczek żywnościowych, w składzie których, do końca lutego 2016, znajdą się co najmniej artykuły spożywcze spośród następującego typu: makaron świderki, ryż biały, kaszę jęczmienną, płatki kukurydziane, mleko UHT, ser żółty , groszek z marchewką, koncentrat pomidorowy, dżem truskawkowy, mielonkę wieprzową, klopsiki w sosie własnym, cukier biały, olej rzepakowy.

Ewentualne skargi dotyczące sposobu realizacji dystrybucji przyjmuje Minister Pracy i Polityki Społecznej, na adres korespondencji: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa.

zywnosc_podsumowanie

Podsumowanie Programu:

Fundacja dla Osób Pokrzywdzonych Losowo od listopada 2015 roku do 30 czerwca 2016 wydała 27 ton żywności dla 700 osób, mieszkańców miasta i gminy Czechowice-Dziedzice.

Akcję przeprowadzono wspólnie  z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Czechowicach-Dziedzicach.
Fundacja dla tych osób zorganizowała warsztaty kulinarne.
W programie między innymi:

  • gotowanie z Remigiuszem Rączką – prezentacja filmu,
  • wskazówki dotyczące przygotowania pełnowartościowych posiłków,
  • rola śniadania w żywieniu.
plakat_popz_wzor_1