sty102022

Prosimy o pomoc finansową na rehabilitację Natalki!

Natalia urodziła się w 2017 r w ciężkiej zamartwicy, z zaburzeniami oddechowymi i aspiracją wód płodowych. Wada wrodzona, dodatkowe paluszki obu dłoni. Hipotrafia wewnątrzmaciczna.

Dostała 3 punkty w skali Apgar. Natalka słabo reaguje na dźwięki zewnętrzne. Nie ma kontaktu wzrokowego, nie lokalizuje źródła dźwięku, nie odwraca głowy w celu poszukiwania płynącego z otoczenia odgłosu. Nie uderza rączkami w zawieszony nad nią przedmiot. Po włożeniu grzechotki do rączki utrzymuje ją krótko, nie potrząsa nią, nie koncentruje wzroku na innych przedmiotach. Mimiką twarzy wyraża swoje zadowolenie. W sytuacji niezadowolenia reaguje krzykiem, niepokojem, płaczem. Toleruje zabawę z wykorzystaniem materiałów o zróżnicowanej fakturze. Natalka jest karmiona przez butelkę.

Natalka wymaga stałej opieki, w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji, oraz konieczności stałego współdziałania opiekuna dziecka w procesie leczenia, rehabilitacji i edukacji. Jest opóźniona w rozwoju psychoruchowym. Słabo reaguje na bodźce zewnętrzne. Jest dzieckiem niechodzącym, niemówiącym, mającym coraz większe problemy z jedzeniem. Ma również zdiagnozowaną padaczkę.

Natalka ma stwierdzony zespół delecji 2q37 jest to bardzo rzadka choroba genetyczna. Jest to pierwszy przypadek w Polsce.

Potrzebuje ciągłej stymulacji rozwoju, terapii logopedycznej, rehabilitacji ruchowej, co wiąże się dla rodziny z bardzo wysokimi kosztami rehabilitacji, zakupem lekarstw, opatrunków.

Miesięczny koszt rehabilitacji wynosi 2600 zł.:

– terapia metodą NDT-Bobath -1800 zł,

– terapia Kinesiology taping -400 zł ,

– Masaże logopedyczne twarzy zew i wew. jamy ustnej- 400 zł.

Natalka ma dziewięcioletniego brata i kochających rodziców. Mama opiekuje się Natalką oraz bratem Natalki. Tata Natalki pracuje, jednak zarobki nie wystarczają na pokrycie kosztów rehabilitacji córki.

W imieniu rodziców zwracamy się o pomoc finansową.

Prosimy również o przekazanie 1% swojego podatku na KRS 0000324482 Cel: dla Natalki.