lut212017

Sprawozdania finansowe

Sprawozdania finansowe i dokumenty za rok 2015:

 • Bilans na dzień 31.12.2015r.:
  Pobierz
 • Rachunek wyników za 2015 rok:
  Pobierz
 • Uchwała nr 1/2016 w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego/bilansu za 2015r.:
  Pobierz
 • Uchwała nr 2/2016 w sprawie osiągniętego w 2015r. zysku:
  Pobierz
 • Informacja dodatkowa:
  Pobierz

Sprawozdania finansowe i dokumenty za rok 2014:

 • Bilans na dzień 31.12.2014r.:
  Pobierz
 • Rachunek wyników za 2014 rok:
  Pobierz
 • Uchwała nr 1/2015 w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego/bilansu za 2014r.:
  Pobierz
 • Uchwała nr 2/2015 w sprawie osiągniętej w 2014r. straty:
  Pobierz
 • Informacja dodatkowa:
  Pobierz