lip142020

Sprawozdania finansowe

Sprawozdania finansowe i dokumenty za rok 2018:

Sprawozdania finansowe i dokumenty za rok 2017:

 • Wprowadzenie do sprawozdania finansowego:Pobierz
 • Bilans:Pobierz
 • Rachunek zysków i strat – wariant porównawczy:Pobierz
 • Dodatkowe informacje i objaśnienia:Pobierz
 • Sprawozdanie merytoryczne:Pobierz

Sprawozdania finansowe i dokumenty za rok 2016:

 • Wprowadzenie do sprawozdania finansowego:Pobierz
 • Bilans:Pobierz
 • Rachunek zysków i strat – wariant porównawczy:Pobierz
 • Dodatkowe informacje i objaśnienia:Pobierz
 • Sprawozdanie merytoryczne:Pobierz

Sprawozdania finansowe i dokumenty za rok 2015:

 • Bilans na dzień 31.12.2015r.:Pobierz
 • Rachunek wyników za 2015 rok:Pobierz
 • Uchwała nr 1/2016 w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego/bilansu za 2015r.:Pobierz
 • Uchwała nr 2/2016 w sprawie osiągniętego w 2015r. zysku:Pobierz
 • Informacja dodatkowa:Pobierz

Sprawozdania finansowe i dokumenty za rok 2014:

 • Bilans na dzień 31.12.2014r.:Pobierz
 • Rachunek wyników za 2014 rok:Pobierz
 • Uchwała nr 1/2015 w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego/bilansu za 2014r.:Pobierz
 • Uchwała nr 2/2015 w sprawie osiągniętej w 2014r. straty:Pobierz
 • Informacja dodatkowa:Pobierz