Wolontariusz

Kto może zostać wolontariuszem.

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz .U.Nr 96, poz 873) uregulowała status prawny wolontariusza.
Zgodnie za art. 2 ust.3 ustawy wolontariuszem jest osoba która ochotniczo i bez wynagrodzenia, wykonuje świadczenie na zasadach określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Bezrobotny będący wolontariuszem, posiadający jednocześnie prawo do zasiłku, nie traci go, gdyż zgodnie z ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie pracuje on bez wynagrodzenia. Wolontariat jest formą aktywności zawodowej, którą wolontariusz będzie mógł się wykazać podczas poszukiwania pracy.

Zapraszamy do współpracy wszystkich chętnych.