Podaruj 1% 2021

Szanowni Państwo,

Jesteśmy organizacją pożytku publicznego, ustanowioną w 2008 roku w celu niesienia pomocy potrzebującym dzieciom ,młodzieży a przede wszystkim osobą starszym w leczeniu, rehabilitacji, edukacji i trudnej sytuacji rodzinnej.

Wszystkie fundusze zarówno finansowe jak i rzeczowe pochodzą z darowizn ludzi wielkiego serca, wrażliwych społecznie, którym los potrzebujących nie jest obojętny, ponieważ nie prowadzimy działalności gospodarczej. Dzięki darowiznom w postaci przekazanego 1% podatku możemy skuteczniej realizować Nasze cele statutowe, docierać do jeszcze większego grona potrzebujących interwencji dorosłych. Kto, jeśli nie My – dorośli, możemy im pomóc? Dlatego zwracamy się do Państwa z prośbą o przekazanie 1% podatku za rok 2019 na rzecz Fundacji Dla Osób Pokrzywdzonych Losowo
KRS 0000324482

Podopieczni Fundacji Dla Osób Pokrzywdzonych Losowo to dzieci, młodzież, osoby starsze potrzebujące natychmiastowej pomocy. Aby odzyskali zdrowie, sprawność fizyczną i intelektualną, aby żyć w godnych warunkach, ich rodziny oraz placówki edukacyjno-wychowawcze trzeba otoczyć opieką finansową, materialną i organizacyjną. Podejmowane przez nas działania mają na celu stworzenie warunków wszechstronnego rozwoju, jak również znalezienie dla niego właściwej formy opieki.

z poważaniem

Zarząd Fundacji dla Osób Pokrzywdzonych Losowo

 

KRS: 0000324482

Numer Konta:

91 8453 0002 00133 2032 000 0010

Bank Spółdzielczy